Buổi họp mặt đầu năm

California, ngày 18 tháng 5 năm 2015  

Trân trọng thông báo.

Thời gian qua mau, thấm thoát đã gần 3 tháng, kể từ sau ngày họp mặt Tất Niên.   Vì nhiều lý đó khách quan,

Hội Ái Hữu Quân-Cảnh/ Nam Cali chưa kịp tổ chức buổi họp mặt đầu năm để tường trình tình hình sinh-hoạt và nhiệm vụ của Hội Ái Hữu Quân-Cảnh/ Nam Cali. trong thời gian tới.
 
Trân trọng kính mới : Quý Niên-Trường và Quý Chiến-Hữu vui lòng tham dự buổi họp tổng kết vào ngày :
 
Thứ bẩy 30 tháng 5 năm 2015 vào lúc 11 giờ sáng
Địa điểm : Nhà Hàng RAMADA - địa chỉ 10022 Garden Grove CA. 92844
Số phone : 800-652-2193
 
Rất mong sự hiện diện của Quý Niên-Trường và Quý Chiến-Hữu
              
Trân trọng  -
Thay mặt Hội Trưởng TRẦM XUÂN SƠN
Chiến Hữu TRẦN MINH TRÍ chuyển gởi

Go to top