Hình ảnh đảo Bidong ngày nào

Kính mời quí vị xem lại những hình ảnh ngày xưa trên đảo Bidong.

 Pulau Bidong có một lịch sử khác thường từ một trại tỵ nạn, hải đảo này đã âm thầm trở nên một điạ điểm thăm viếng cho các du khách cựu thuyền nhân

 

 

 

 

 

 

 

Go to top