Phỏng vấn CH Trang bạch Quân

Kính chuyển đến quí Niên Trường và quí Chiến Hữu đoạn video của phóng viên Nghệ Lữ phỏng vấn CH Trang bạch Quân

 

 

 

 

 

 

Go to top