Ban Tổ Chức Đại Hội QC 2017

Một buổi họp của Hội Quân Cảnh Bắc Cali được tổ chức vào sáng ngày 02 tháng 4 năm 2017 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Mỹ, 0272 Lucretia Ave. San Jose California, để bầu chọn Ban Tổ Chức cho ngày Đại Hội Quân Cảnh toàn thế giới năm 2017.Tham dự trong phiên họp này có sự hiện diện của NT Nguyễn Khắc Nhị Hùng, Tổng Hội Trưởng QC Nguyễn Ky Dzương, và một số đông các CH trong Hội QC Bắc Cali.

Phiên họp đã quyết định Đại Hội Quân Cảnh toàn thế giới 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 03 tháng 9 năm 2017 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Mỹ số 0272 Luccretia Ave San Jose California.

Ban Tổ Chức đươc bầu như sau:

Trưởng Ban Tổ Chức: Hội Trưởng QC Bắc Cali Trần Gia Đắc
Phó Ban Tổ Chức: Hội Phó QC Bắc Cali Nguyễn Văn Cơ
Thủ Quỹ: CH Lê Mây, CH Trương Đức Hạnh, CH Vương Văn Sanh
Ban Liên Lạc Tiếp Tân: CH Nhan Quốc, CH Viêc Ngọc Lợi, CH Huỳnh Xiếu, HD Doàn Đức Thanh.
Ban Văn Nghệ: CH Nguyễn Văn Hiền, CH Nguyễn văn Dinh, CH Nguyễn Văn Chương.
Điều Hợp Chương Trình: CH Việc Ngọc Lợi

Năm nay ngày Đại Hội sẽ được tổ chức thu gọn trong một ngày Chủ Nhật 03 tháng 9 năm 2017. Chi tiết ngày Đại Hội sẽ được thông báo sau.

 

Go to top