Phân Ưu Phu Nhân của NT Nguyễn Văn Hiệp

Được tin Phu Nhân của Niên Trưởng Nguyễn Văn HiệpLâm Thị Hoàng Phượng

Đã từ trần vào ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại San Jose California


Hưởng thọ 73 tuổi

Hội Ái Hữu Quân Cảnh Bắc Cali thành kính phân ưu cùng Niên Trưởng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Lâm Thị Hoàng Phượng sớm về miền Vĩnh Cửu.

Go to top