Đại Hội Quân Cảnh Hải Ngoại Kỳ Thứ 14

Đại Hội Quân Cảnh Hải Ngoại Kỳ Thứ 14 được tổ chức lúc 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật 3 tháng 9 năm 2017 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Mỹ, số 2072 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122

 

 

 

 

 

 
Go to top