Đại hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu kỳ 7

1 dhQC UcĐại hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu kỳ 7, nhiệm kỳ 2017 -2019, đươc tổ chức tại Crystal Palace Sydney ngày 01/10/2017.

 

 

 

 

 

Go to top