Tang Lễ Niên Trưởng Lê Mộng Giao

Niên Trưởng Lê Mộng Giao


Đại Uý Quân Cảnh Điều Tra Tư Pháp


Pháp Danh Quảng Nguyện

 


Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1934 tại Thanh Hóa. Việt Nam
Mãn phần lúc 9 giờ 57phút khuya ngày 23 tháng 4 năm 2016
(Nhằm ngày 17 tháng Ba năm Bính Thân) tại Garden Grove


Hưởng thọ 82 tuổi


Lễ thăm viếng tại nhà quàn Westminster Memorial Park Lakeside Chapel
14801 Beach Blvd, Westminster, California

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2016
11:00 am - 12:00 pm Nhập Quan, Phát Tang,
12:00 pm - 4:00 pm Thăm Viếng
4:00 pm - 5:00 pm Cầu Siêu, Thăm Viếng
5:00 pm - 7:00 pm Thăm Viếng

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 4 Năm 2016
9:30 cun - 11:00 am Thăm Viếng
11 :00 am - 12:30 pm Cầu Siêu và Di Quan
12:30 pm  Hạ Huyệt

An Táng tại
Westminster Memorial Park
14801 Beach Blvd
Westminster, CA 92683

Go to top