Phân Ưu NT Đại Tá Henri Nguyễn Văn Kinh

VÔ CÙNG THƯƠNG TIỂC


Đại tá NGUYỄN VĂN KINH


Nguyên Chỉ Huy Trướng Binh Chủng QUÂN CẢNH / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sình ngày 06 Tháng Giêng năm 1935 tại Cần Thơ, VN,
vừa tạ thế sáng ngày 30 thảng giêng năm 2018 nhằm ngày 14 Tháng Chạp năm Đinh Dậu  tại Seal Beach, CA

Hưởng thọ 83 tuổi.


Sự ra đi vĩnh viễn cùa niên trưởng là một sự mất mát lớn lao và để lại muôn vàn thương tiếc cho tập thể Quân Cảnh.


Tổng Hội Quân cảnh QLVNCH xin được thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin linh hồn Niên Trưởng Nguyễn Văn Kinh sớm được Chúa đón về an nghỉ trong Nước Trời.

 

 

Go to top