Lể Thượng Kỳ Đầu Năm Ất Mùi

Kính Chuyển Quý Hội Đoàn Quân Đội &CSQG/QLVNCH Houston.vpc...Hình ảnh Lể Thượng Kỳ Đầu Năm Ất Mùi 2015 lúc 11:00 am ngày Chủ Nhật 21/02/2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Houston .
  Buổi Lể do Hội Đoàn Quân Đội& CSQG /QLVNCH/Houston.VPC Tổ Chức...Rất Trang Nghiêm và Long Trọng....
       Trân Trọng Kính Chuyển.
                QC Phan Hồng Sĩ

Go to top