Thư của QC Lâm Trung Dực

Thân mến gửi đến các bạn già.

Lâu rồi tôi không có dịp nào gởi thư thăm hỏi đến với tụi mình. Trước tiên đừng dũa tôi ba xạo! Nhớ tụi mình thiệt tình mỗi khi nhắc thời quá khứ. Cho tôi gởi lời hỏi thăm sức khỏe tới các bà và mấy cháu và sắp nhỏ (cháu nội, ngoại của tụi mình).Kể từ ngày tụi mình thôi chơi với Tổng Hội QC, nhưng trong lòng tụi mình vẫn theo dõi vì QC là cuộc đời của tụi mình mà! Tổng Hội đã có Tổng Hội Trưởng mới, chắc các bạn già có Internet thì rõ rồi, chứ tôi thì lạc hậu cái vụ này, chỉ qua các bạn già Thới, Trọng, Vui..... điện thoại hay chuyển tiếp email tới cái cell phone và tôi quẹt quẹt coi cũng tạm được cái bản tin đầu tiên của anh Nguyễn kỳ Dzương.

 Không rõ tâm ý các bạn già như thế nào? Riêng tôi thì thấy lời lẽ của tân THT/QC rất khiêm tốn và thể hiện rõ trình độ trí thức của một vị giáo sư đại học cho Mỹ mà riêng cái việc vị đó là QC và người Việt, là riêng Cộng Đồng VN Quốc Gia đủ tự hào.

Tôi đã gửi một lá thư viết tay với tư cách cá nhân cựu QC tới địa chỉ của anh Dzương để thăm hỏi, chúc mừng và nêu một vài ý kiến, đề nghị cải tiến phương thức điều hành TH/QC (thể hiện rõ tương trợ + bình đẳng + dân chủ + thương yêu chân tình và cùng nhau bàn bạc và thực hiện những gì đã đồng thuận). Phần chót tôi có nói rõ, nếu nội dung lá thư không vừa ý thì cho tôi xin lỗi, nếu thấy được thì xin cứ phổ biến lá thư của tôi lên bản tin kế tiếp để anh em trong Tổng Hội rõ, đồng thời cho biết ý kiến có cần liên lạc với anh em Khoá 1 của tụi mình không? Nếu muốn thì để tôi lo.

Tôi báo cáo đầy đủ tới các bạn già kèm theo bản chính lá thư trả lời của anh Dzương cho tôi và tôi nhờ già Vui đánh máy gởi đi để các bạn già cho biết ý kiến nội vụ, kể cả việc đề nghị tôi vào"Ban Cố Vấn".Các bạn già tụi mình quyết định và cho tôi rõ để phúc đáp với anh Dzương.

Thân.
Dực đen (ký tên)

Go to top