Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu Kỳ 3

Kính thưa Quý Bà, Quý Chiến Hữu, Quý Thân Hữu cung toàn thể quan khách hiện diện. Sự có mặt đông đủ của Quý vị trong ngày Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu Kỳ 3 hôm nay, đó là món quà quí giá nhứt mà Quí vị dành riêng cho gia đình QC Úc Châu.

Đây mới gọi là tình thương thực sự, không màu mè, không nhãn hiệu. Tình thương đến đâu là đoàn kết xuất hiện, chúng ta không cần kêu gọi đoàn kết. Tình thương là sức mạnh.
Sau đây, xin phép Quý vị, tôi có đôi lời với các cháu THẾ HỆ 2 Việt Nam Cộng Hoà, Quý chiến hữu Quân Cảnh và gia đình.

Các cháu thân mến,
Trãi qua không biết bao thế hệ, các thời đại, các quốc gia trên thế giới ai cung đều kỳ vọng vào THANH THIẾU NIÊN gọi HỌ là mầm non, là rường cột cua đất nước, nhưng chỉ có duy nhất thế hệ trẻ Việt Nam dành chu quyền đất nước cua Ông Cha để lại thì bị đàn áp dã man.
Thế hệ cua các cha chú đã qua và HỌ đã góp sương máu trong hàng ngũ “TIỀN ĐỒN CHỐNG CỘNG ĐÔNG NAM Á”, nhiệm vụ là ngăn làn sóng Cộng Sản muốn nhuộm đỏ Đông Dương, nhưng vì quyền lợi của nước giàu mà họ bán đồng minh cho kẻ thù mà cha chú cua các cháu phải bị trả thù một cách dã man của Cộng Sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam như tình trạng hôm nay mà các cháu đã thấy. để tranh đấu cho dân Việt Nam có CƠM NO, ÁO MẶC có quyền TỰ DO, BÌNH ĐẲNG làm con người trên quả địa cấu này. Hãy lắng nghe, phải học hỏi, phải nhìn thấy, phải hy sinh. Ông cha ta đã dạy: “một trăm lần nghe, không bằng một lần thấy, một trăm lần thấy không bằng một lần trải qua”. Đường tranh đấu còn dài, còn nhiều chông gai. Hãy nhớ rỏ là “không ai thương mình bằng mình thương mình”. Bài học cua Cha Chú các cháu đã trả bằng xương máu có lẽ cũng đầy đủ cho các cháu rút kinh nghiệm!

Các Chiến Hữu và gia đình,
Sự thành hình Đại Hội Quan Cảnh Liên Bang Úc Châu Kỳ 3 là một cố gắng to lớn mà các bạn và gia đình góp vào. Chúng ta nhìn vào THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CỘNG HOÀ. Đây là chủ đề của Đại Hội kỳ 3 mà các bạn đã chọn. “Trách nhiệm của các cựu QC/UC trước hiện tình đất nước”. Chúng ta sẵn sàng làm viên gạch lót đường cho THẾ HỆ con cháu đạp lên mà đi. Hãy hiểu và chấp nhận sự thay đổi giai trò cua mỗi cá nhân trong mỗi giai đoạn, phải tự thắng để cùng hướng về một muc đích. Không có nhiệm vu nào vô ích cả, nếu nhiệm vu đó cùng mục đích. Muc đích ngay bây giờ là “GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM”.
Nhân danh Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Quân Cảnh Quân Lực Viet Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, tôi kính chúc Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang UC CHÂU Kỳ 3 thành công tốt đẹp.
Một lần nữa, tôi xin kính chúc toàn thể Quý vị có một bửa tiệc ngon miệng, một cuối tuần bên người thân được bình an và vui vẻ.

Houston, ngày 28 tháng 10 năm 2009

Trương Văn Cao
Tổng Hội Trưởng
Tổng Hội Quân Cảnh Quân Lực
Việt Nam Cộng Hoà Hải ngoại


---------------------------------------


Đại Hội QC Liên Bang Úc Châu tại Sydney NSW AUSTRALIA ngày 8 tháng 11 năm 2009
- Tiền Đại hội ngày 7 tháng 11 năm 2009 lúc 6:30 giờ tại 50 Alinga St. CABRAMATTA West
Điện thoại (02) 97240799.
- Đại hội ngày 8 tháng 11 năm 2009 tại số 50 Alinga St. CABRAMATTA West từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều
- Tiệc liên hoan của Đại hội kỳ 3 (dạ tiệc và dạ vũ) tại nhà hàng CRYSTAL PALACE, CANLEY HEIGHTS lúc 6:30 chiều

Các điện thoại liên lạc: QC MÔ LÂM: 0422 744 152
QC HÙNG PHẠM: 0412 329 279
QC ĐỨC NGUYỄN: 0411 646 738 (đưa đón tại phi trường)
QC HÙNG NGUYỄN 0431 138 201
QC LỘC NGUYỄN 0403 352 968

Liên Bang Úc Châu kính mời tất cả Quý Chiến hữu QUÂN CẢNH trong nước và hải ngoại .

TM. Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Lâm Mô

Go to top