Lễ Tuởng Niệm Anh hùng Tử Si Hoàng Sa

Trên duới 500 Quân, Dân, Cán, Chính đã đến tham dự lễ tuởng niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa tại tuợng đài chiến si Việt - Mỹ

hôm nay theo lời mời gọi của Hội Hải Quân QLVNCH Houston tổ chức.

Hiện diện trong buổi lễ này, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của Thiếu Tuớng Trang Sĩ Tấn. Dân Biểu Hubert Võ, cùng toàn thể SQ, HSQ, và BS thuộc các Quân Binh Chủng trong sắc phục quân nhân kể cả CSQG.

 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đuợc chứng kiến Binh Chủng HQ đã dùng lễ nghi cơ hữu của Binh Chủng để tuởng nhớ những anh hùng đã vị quốc vong thân.

Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, Hội Truởng HQ Võ Hồng Phúc đã lên máy micro ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quan khách. Kế tiếp là một số SQ cao cấp trong QLVNCH, đặc biệt là DB Hubert Võ cũng đuợc mời lên nói về lễ tuởng niệm này.

Kết thúc buổi lễ này, BTC đã mời toàn thể quan khách lên thắp nhang cho các anh hùng vị quốc vong thân.

Lễ tuởng niệm đuợc kết thúc trong sự trang nghiêm và tôn kính của mọi nguời hiện diện.

Sau buổi lễ này, chúng tôi đuợc một số anh em QN thương mến đã keó vào phở Sài Gòn ăn trưa với họ. Trong buổi ăn trưa này, có sự hiện diện của một cựu SQ cấp Tá Pháo binh, và một vài SQ khác của các binh chủng khác. Chúng tôi xin đuợc dấu tên những vị SQ này.

Điểm chúng tôi muốn nói sơ qua ở đây là một trong những vị SQ này đã nói với chúng tôi qua bữa ăn là: “Hai Ông Bùi Đạt và Bùi Hùng của Câu Lạc Bộ Lính đã nhờ là nhắn với cá nhân chúng tôi (Nguyễn Vân Tùng) xin đến sinh hoạt lại với Câu Lạc Bộ Lính, và xin cho bài tuờng thuật, vì hiện nay, các anh em cựu QN hầu như đã tảy chay CLBL “. Chúng tôi ghi nhận lời mời này. Tuy nhiên đây là lời tuờng thuật của Hội HQ, do đó tiện đây, chúng tôi xin kính mời hai Ông Bùi Đạt và Bùi Hùng cùng toàn thể qúy đọc gỉa đón đọc bài: “Nói hay Đừng, bài 5” sắp tới để biết nguyên do tại sao anh em QN/QLVNCH lại tảy chay CLBL.
Nguyễn Vân Tùng

Go to top