Cựu Thượng Sĩ Nguyễn Đình Tâm

 

Cựu Thượng Sĩ Nguyễn Đình Tâm thuộc Tiểu Đội Quân Cảnh ĐTTP Phan Rang đã từ trần lúc 8 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2013 tại Connecticut

hưởng thọ 72 tuổi. Linh cữu sẽ được hỏa táng ngày 30 tháng 11 năm 2013. Xin thông báo đến tất cả bạn hữu gần xa trong Binh Chủng Quân Cảnh.

Nguyễn Hùng Phát San Jose

Go to top