Lể Thượng Kỳ Đầu Năm Ất Mùi

-------------------------------------

Kính Chuyển Quý Hội Đoàn Quân Đội &CSQG/QLVNCH Houston.vpc...Hình ảnh Lể Thượng Kỳ Đầu Năm Ất Mùi 2015 lúc 11:00 am ngày Chủ Nhật 21/02/2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ...

Đọc thêm...

Lễ Tuởng Niệm Anh hùng Tử Si Hoàng Sa

-------------------------------------

Trên duới 500 Quân, Dân, Cán, Chính đã đến tham dự lễ tuởng niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa tại tuợng đài chiến si Việt - Mỹ

Đọc thêm...

Diễn hành Tết Giáp Ngọ tại Houston Texas

-------------------------------------

Diễn hành xe hoa Tết nhân dịp đầu năm Giáp Ngọ. Đây là lần đầu tiên diễn hành xe hoa Mừng Xuân được tổ chức tại Houston Texas

Đọc thêm...

Hội Quân Cảnh HOUSTON làm lễ đặt vòng ho…

-------------------------------------

Hình ảnh Tổng Hội Quân cảnh QLVNCH  phối hợp với Hội Quân Cảnh HOUSTON làm lễ đặt vòng hoa trước tượng đài chiến sĩ  Việt Mỹ HOUSTON TEXAS

Đọc thêm...

Go to top