Đại hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu kỳ 7

-------------------------------------

Đại hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu kỳ 7, nhiệm kỳ 2017 -2019, đươc tổ chức tại Crystal Palace Sydney ngày 01/10/2017.  

 
 

Đọc thêm...

Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Châu Kỳ 3

-------------------------------------

Kính thưa Quý Bà, Quý Chiến Hữu, Quý Thân Hữu cung toàn thể quan khách hiện diện. Sự có mặt đông đủ của Quý vị trong ngày Đại Hội Quân...

Đọc thêm...

Ngày Uất Hận

-------------------------------------

Ngày 30/4/75, cách nay 39 năm, bọn Cộng Sản miền Bắc đã xâm lăng và cưởng chiếm hoàn toàn Miền Nam VN. Quân Đội VNCH bị bức tử, dẫn đến...

Đọc thêm...

Đại Hội Quân Cảnh Liên Bang Úc Kỳ 3

-------------------------------------

…Đèn điện trong hội trường bỗng mờ dần và tắt hẳn, hơn 500 người gồm khách mời, thân hữu và Đồng Hương trong đó gồm rất nhiều thế hệ hậu...

Đọc thêm...

Một đóa hồng tặng các chị Quân Cảnh

-------------------------------------

Nhà hàng Crystal Palace, Sydney, đêm Chủ Nhật  8/11/2009 đã làm nhiều người rơi lệ trong niềm cảm xúc vô biên. Một hàng khoảng 50 chị phụ nữ ở độ...

Đọc thêm...

Go to top