JV color JV color JV color
Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015

Đăng Nhập Phần Dành Riêng cho Hội Viên

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Phải Lên Tiếng

HÙNG CA SỬ VIỆT

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

SINH HOẠT CỦA HỘI QC BẮC CALI

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • Hình Ảnh

 • Phân Ưu

 • Tin Tức QC

 • Tin Vui

VĂN NGHỆ

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • Hồi Ký

 • Nhạc

 • Phim

 • Thơ

 • Truyện Ngắn

Bảng quảng cáo
Home Sinh Hoạt QC Tin Tức Quân Cảnh Bắc Cali không tham dự Ngày Quân Lực 19/6/2011.

Quân Cảnh Bắc Cali không tham dự Ngày Quân Lực 19/6/2011.

 Email

San Jose ngày 05 tháng 6 năm 2011
Kính gửi:
-C.H.Lê Đình Thọ
Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/Bắc Cali.(LHCQN/QLVNCH/B.CL)-C.H. Lương Văn Ngọ
Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ/ QLVNCH/Tây Bắc Hoa Kỳ (TTCS/QLCNCH/TB)

Trích yếu: v/v Không tham dự Ngày Quân Lực 19/6/2011.

Tham chiếu: Quyết định  của buổi họp khoáng đại của Hội Ái Hữu Quân Cảnh/QLVNCH/ Bắc Cali.(HAH/QC/QLVN/B.CL.) tổ chức ngày 5/6/2011.


Kính thưa Quí Vị,

Xét rằng cựu quân nhân QLVNCH là một thực thể lớn mạnh tại hải ngoại, là một lực lượng có đủ khả năng về chính trị  đối đầu,giải thể chế độ cộng sản Việt Nam để mang lại Dân Chủ,Tự Do và Ấm No cho đồng bào trong nước.

Do đó  kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là một ngày mà người cựu quân nhân cần phải ghi nhớ cũng như tích cực tham gia để tạo thành một khối đoàn kết đấu tranh. Nhưng Ngày Quân Lực 19/6/2011 tại địa phương San Jose quí vị đang chuẩn bị để tổ chức tại hai địa điểm khác nhau (tại tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, 70 West Hedding, San Jose, California và tại trường Trung Học Overfelt, San Jose California) làm phân hóa tinh thần, gây chia rẽ khối cựu quân nhân.

Vì lý do đó Hội Ái Hữu Quân Cảnh/QLVNCH/ Bắc Cali chúng tôi sẽ không tham gia Ngày Quân Lực 19/6/2011 được quí vị tổ chức tại cả hai địa điểm nói trên.

Trân trọng kính chào quí CH Lê Đình Thọ và CH Lương Văn Ngọ.


Ước mong Ngày Quân Lực 19/6/2012 sẽ do một  tổ chức duy nhất thực hiện.


Chào Đoàn Kết

T.M. Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Quân Cảnh/QLVNCH/ Bắc Cali
Hội Trưởng
Trần Gia Đắc
cc:  Tổng Hội QC QLVNCH
Để Kính Tường

Việt Nam Nhật Báo
Thời Báo
Để Xin Phổ Biến
Phi Khanh

Food to go & Sandwiches Party
1928 Aborn Road
San Jose, CA 95121
408-223-6828

 

Tran Dac's HVAC

4911 Poston Dr
San Jose 95136
Tel:  408-365-1951
Cell: 408-204-9522

 

Hải Nguyễn Realtor

Century 21 A1 Network
3111 McLaughlin Avenue
San Jose, CA 95121
Cell: 408-896-8437

Belle Dental

Belle Dental
2664 Berryessa Rd Suite 102
San Jose, CA 95132
408-254-0888, 408-254-0887